Skip to main content

מרכזי מסחר שכונתיים

קבוצת JTLV נחשבת לאחד מגופי הנדל"ן הגדולים בישראל בתחום מרכזי מסחר שכונתיים. הקבוצה מתמחה ביצירה ופיתוח של מרכזים שכונתיים, תוך התאמת התכנון ותמהיל בתי העסק לשכונות, קהילות ולמגזרי אוכלוסייה שונים.אחת מהתמחויות הספציפיות של מרכזי המסחר השכונתיים היא תכנון, פיתוח והקמה של מרכזי מסחר שכונתיים לאוכלוסייה החרדית . בקבוצה פועל צוות מקצועי ייעודי בעל היכרות מעמיקה עם הצרכים של הפלחים השונים באוכלוסייה הזו, תוך יכולת ליצור תמהיל מסחרי אופטימלי. פעילות ענפה זאת מאפשרת סינרגיה בין פרויקטים, יכולת תפעול וניוד סוחרים.

עב

| EN