Skip to main content

שמן
נדל"ן

חברת שמן נדל"ן מניב הציבורית הינה חברת שמן תעשיות לשעבר, אשר הוקמה בשנת 1906 ונסחרת בבורסה בת"א מעל 60 שנים. בשנת 2021 החברה סגרה את פעילות הייצור ומכרה את מותגיה "ונולדה מחדש" כחברת נדל"ן מניב ממיזוג לזרוע הלוגיסטיקה של קרן JTLV3 ואיש העסקים צביקה בן צבי- בעליה של חברת הלוגיסטיקה אורשר. החברה מוחזקת כיום בשליטה משותפת ע"י JTLV3, בן צבי ואיש העסקים חיים פינק אשר מתפקד יו"ר החברה ובעליה מעל 25 שנה.

שמן נדל"ן מניב הינה זרוע הנדל"ן המניב של JTLV בתחומי הלוגיסטיקה, התעשיה והאחסנה.

JTLV
לוגיסטיקה

מרלו"ג ייעודי וחדשני מסוגו לחברת סוגת בקיבוץ דביר, במיקום אטרקטיבי עם נגישות אופטימלית לכביש 6. המרלו"ג מאופיין ומתוכנן מראש עבור צרכי החברה.