Skip to main content

שמן
נדל"ן

שמן נדל"ן מניב הינה זרוע הנדל"ן המניב של JTLV בתחומי הלוגיסטיקה, התעשיה והאחסנה.

חברת שמן נדל"ן מניב הציבורית הינה חברת שמן תעשיות לשעבר, אשר הוקמה בשנת 1906 ונסחרת בבורסה בת"א מעל 60 שנים. בשנת 2021 החברה סגרה את פעילות הייצור ומכרה את מותגיה "ונולדה מחדש" כחברת נדל"ן מניב ממיזוג לזרוע הלוגיסטיקה של קרן JTLV3 ואיש העסקים צביקה בן צבי- בעליה של חברת הלוגיסטיקה אורשר. החברה מוחזקת כיום בשליטה משותפת ע"י JTLV3, בן צבי ואיש העסקים חיים פינק אשר מתפקד יו"ר החברה ובעליה מעל 25 שנה.

JTLV
לוגיסטיקה

מרלו"ג באזור התעשייה המבוקש אריאל אשר ממוקם במיקום מצוין במרכז הארץ ונהנה מיתרונות משמעותיים בהיבטי כח אדם, הטבות מס ועוד. המרלו"ג, שמתוכנן באופן מיטבי, מנצל את הטופוגרפיה בשטח להבטחת הנגישות בפריקת והעמסת משאיות. המתחם יכלול גם שטחי מסחר וחניונים

עב

| EN