Skip to main content

מלונאות

קבוצת JTLV מתמקדת בייזום נדל"ני לתחום המלונאי, בין היתר, למלונות יוקרה, מלונות ייחודיים ועוד באזורי ביקוש, כולל שת"פ עם רשתות מלונאיות מובילות וחיבור למותגי פרימיום בסטנדרטים בינלאומיים התואמים לאוכלוסיית היעד.

עב

| EN