Skip to main content

מתחם עורף – נמל חיפה

מתחם עורף – נמל חיפה

אודות
הפרויקט

קרן | JTLV3

מיקום | נמל חיפה

שטח | 86 דונם

שיעור החזקה | 100%

קרקע עליה הוקם מפעל שמן תעשיות ההיסטורי הינה קרקע יוצאת דופן בגודלה ובמיקומה האסטרטגי בצמידות לנמל חיפה הישן, שהליך הפרטתו הסתיים בתחילת 2023. כיום על הקרקע נמצאים מבני המפעל הישנים אשר מושכרים לשוכרים שונים.

עב

| EN