Skip to main content

מרלו"ג ומסחר – אריאל

מרלו"ג ומסחר – אריאל

אודות
הפרויקט

קרן | JTLV3

מיקום | בכניסה לאזור התעשייה אריאל

שטח | 37.5 דונמים

שיעור החזקה | 60%

מרלו"ג באזור התעשייה המבוקש אריאל אשר ממוקם במיקום מצוין במרכז הארץ ונהנה מיתרונות משמעותיים בהיבטי כח אדם, הטבות מס ועוד. המרלו"ג, שמתוכנן באופן מיטבי, מנצל את הטופוגרפיה בשטח להבטחת הנגישות בפריקת והעמסת משאיות. המתחם יכלול גם שטחי מסחר וחניונים

עב

| EN