Skip to main content

מנדרין – תל אביב

מנדרין – תל אביב

אודות
הפרויקט

קרן | JTLV3

מיקום | צפון תל אביב

שיעור החזקה | 100%

על אחת מחטיבות הקרקע הנחשקות ביותר בשכונת הצפון החדש בתל אביב (10 דונם) במרחק 100 מ"ר מהים מתוכנן לקום מלון יוקרתי בו 300 חדרים. המלון מתוכנן להיבנות בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים, לצד יצירת עוגן מסחרי משמעותי באזור, שישרת בין היתר את השכונות שיקומו באזור.

עב

| EN