Skip to main content

רוח חדשה

אודות
הפרויקט

בשנת 2014, מיד לאחר רכישת בית אליאנס ההיסטורי,  השמישה JTLV את המבנה אשר היה מוזנח שנים רבות ושימש בעיקר כמוקד משיכה לחסרי בית, טיפוסים מפוקפקים וכו'.

לאחר מכן השכירה JTLV את המבנה המדהים לעמותת רוח חדשה ללא תמורה בכדי שזו תקיים בו את פעילותה עד לתחילת עבודות הבנייה. מאז הפך המבנה לשוקק ולמוקד משיכה משמעותי.

רוח חדשה היא עמותה שפועלת לחזק את מעמדה של ירושלים כעיר בירה מעוררת השראה, מושכת ורלוונטית לצעירים.
בית אליאנס משמש כבסיס האם של רוח חדשה וכחממה להיווצרות קהילה יוזמת, יצירתית ומקצועית בירושלים.
הבית משכן 14 קולקטיבים של 200 אמנים הפועלים מתוך חללי עבודה משותפים ומעודד יצירה ירושלמית מקורית.
הבית הוא משכן לתערוכות אמנות, הופעות חיות, מסיבות ואירועי תוכן ותרבות.

עב

| EN