Skip to main content

המרחב החברתי בקולוסיאום

אודות
הפרויקט

מבנה “הקולוסיאום” ידע עליות ומורדות מאז שנחנכה כיכר אתרים בשנות השבעים. בשנים האחרונות פעל בו מועדון חשפנות ידוע לשמצה, שהפך מוקד להחפצה של נשים וניצולן. עם רכישת הבניין על ידי חברת JTLV החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון ולהקדיש את המבנה לפעילות חברתית באמצעות חברה לתועלת הציבור "כל אחד ממקומו".

עמותת "המרחב החברתי" לקחה על עצמה לבצע תיקון: ממקום אפל למרחב שמאיר החוצה; ממקום של ניצול והחפצה למרחב מכבד ומעצים; מעסק ציני ונצלני למבנה של עשייה חיובית ונתינה הנובעת מתוך ערכים יהודיים ותחושת שותפות גורל ישראלית.

קומת הכניסה והקומה העליונה משמשות כחלל עבודה משותף לארגונים חברתיים, וכחלל לאירועים אשר מארח גם תערוכות מתחלפות. הארגונים המתארחים מקבלים ערך מוסף וייחודי באמצעות הפעלה של מרכז הדרכה והכשרה לארגונים חברתיים בנושאי תוכן רוחביים: שימוש בטכנולוגיה, גיוס משאבים, עבודה מול הממשלה וכו'.

בנוסף, פועל במקום מרכז מבקרים חינוכי, אשר מארח קבוצות של צעירים מהארץ ומהעולם, המבקשים לעסוק וללמוד על צדק, תיקון עולם ונטילת אחריות, ומתוך מטרה להכיר את החזון והפעילות החברתית ותחושת הזהות והשייכות שהמקום מקדם.

הקומה התחתונה של הבניין כוללת מטבח לימודי, המארח קורסי הכשרה לנשים וצעירים בסיכון, והמעניק להם תעודת מקצוע, במטרה לשבץ אותם במקום עבודה מכבד ולטפח תכונות אופי נדרשות לשוק העבודה כגון בטחון עצמי, התמדה, חריצות וכו'.

עב

| EN