Skip to main content

החוט המשולש

אודות
הפרויקט

עמותת החוט המשולש הוקמה בשנת 1999 על ידי יגאל ודנה גולדשטיין במטרה להעניק סיוע רגשי ומקצועי לבני נוער וצעירים/ות בסיכון גבוה (גילאי 14-25) מכל רחבי הארץ. צעירים/ות שנשרו ממסגרת חינוכית; חסרי בית; אלה המכורים לסמים ואלכוהול; צעירים שפנו לפשע וזנות כדי לפרנס את עצמם; קורבנות להתעללות פיזית/מינית; ואחרים. העמותה מספקת תמיכה, הכוונה, מרחב בטוח, ייעוץ וסנגור לצעירים המנותקים ממשפחותיהם ומתמודדים עם מגוון רחב של נושאים המונעים מהם לנהל חיים נורמטיביים.

העמותה פועלת בשיתוף משרד הרווחה ובפיקוחו, ומפעילה פריוקטים פורצי דרך למען אוכלוסייה זו המלווים כולם על ידי עובדים סוציאליים ומטפלים מנוסים ומוסמכים. תכנית השיקום של העמותה מציעה לבני נוער ולצעירים/ות בסיכון תמיכה נפשית ופיזית, סיוע והכוונה לחיים נורמטיביים, ומתן כלים להעצמה, שיפור הביטחון העצמי ומימוש הפוטנציאל. JTLV עושה עם עמותת החוט המשולש שיתופי פעולה רבים, כגון שילוב נערים ונערות העמותה כעובדים בנכסי החברה וכו'.

עב

| EN