Skip to main content

JTLV נכנסת לאזורים חרדים: תבנה מרכז מסחרי שכונתי בבית שמש

אודות
הפרויקט

רן JTLV השלימה רכישה של קרקע בבית שמש בסכום של 81 מיליון שקלים – כך נודע לביזפורטל. שטחה של הקרקע שנרכשה מיזמים פרטיים, עומד על 4.5 דונם והיא נמצאת בשכונת רמת בית שמש ד'1, עליה היא מתעתדת לבנות מרכז מסחרי שכונתי בשטח בנוי של כ-8,500 מ"ר. לקרקע שרכשה קרן הנדל"ן השלישית של JTLV יש כבר היתר מלא לבנייה. מדובר על קרקע פנויה עליה מתבצעות בימים אלו עבודות חפירה ודיפון.

עב

| EN