Skip to main content

JTLV גייסה 2.1 מיליארד שקל לקרן נדל"ן שלישית

אודות
הפרויקט

בעת הטלטלות שפקדו את שוקי ההון, הצליחה קרן הנדל"ן השלישית של JTLV, שבראשה עומדים עמיר בירם, שלמה גוטמן ואריאל רוטר, להשלים גיוס של 2.1 מיליארד שקל, כך נודע לגלובס. הגיוס, בהשתתפות חלק מהגופים המוסדיים הגדולים במשק, לצד משקיעים פרטיים, התבצע על פני תקופה של פחות מחצי שנה.

עב

| EN