Skip to main content

שטח של 86 דונם שצמוד לנמל חיפה משך את פעילות הלוגיסטיקה של JTLV לבורסה

אודות
הפרויקט

קרן JTLV מכניסה את נתח מהפעילות שלה לבורסה. היום חתמה הקרן, שמתמחה בתחום הנדל"ן, על עסקה שבמסגרתה היא תמזג את פעילותה בתחום הלוגיסטיקה עם חברת שמן תעשיות הציבורית, שמחזיקה בקרקע בשטח של 86 דונם הצמודים לנמל חיפה. בשלב ראשון השטח יהיה מיועד להשכרה במצבו היום בשינויים המחוייבים, ובהמשך הוא מיועד לפיתוח. לאחר השלמת העסקה צפויה החברה הממוזגת להחזיק ב־4 קרקעות המשמשות או מיועדות לשימושים לוגיסטיים, באשדוד, אריאל, ואופקים, וכאמור בחיפה.

עב

| EN