Skip to main content

שותפות JTLV, ב.ס.ר ורחמים הגישה הצעה יחידה

אודות
הפרויקט

רשות מקרקעי ישראל הצליחה לשווק מכרז ענק נוסף בכניסה לירושלים: קבוצת יזמים יחידה הגישה הצעה למתחם גדול של שטחי תעסוקה, מסחר ודירות להשכרה, ותשלם כ-174 מיליון שקל תמורת המגרש, כולל הוצאות פיתוח. הקבוצה הזוכה כוללת את קרן (60%) JTLV, חברת ב.ס.ר שבשליטת נחשון קיויתי (20%), וחברת יהודה רחמים (20%).

עב

| EN