Skip to main content

מיזוג דוניץ-אלעד: עמיר בירם הפיק תשואה של 80% בשנתיים

אודות
הפרויקט

המיזוג בין שתי יזמיות הבנייה למגורים, האחים דוניץ ואלעד ישראל מגורים החדשה, הושלם השבוע והקפיץ את שוויה של האחים דוניץ ב-44%, ל-1.67 מיליארד שקל. בעקבות השלמת העסקה, הפכה קרן הנדל"ן JTLV 2  לבעלת השליטה באחים דוניץ, עם החזקה ב-50.01% מזכויות ההצבעה בה.

עב

| EN